Frydek - kadra

Personel G.P.P. "BAJKA" we Frydku w roku szkolnym 2019/2020:

Dyrektor: Izabela Jędrzejewska

Nauczyciele: Renata Kublińska,Ewa Szymańska, Aneta Wojtala

Kucharka:Renata Chromik

Woźne i pomoc do dzieci: Lidia Mandla, Stanisława Lotawiec

Intendent: Ewa Moroń

Konserwator: Zbigniew Kemuś