Informacje Gilowice

Nasze przedszkole jest otwarte w godzinach

6.30 – 17.00

Godziny posiłków:

śniadanie - 9.00

obiad - 12.00

podwieczorek - 14.00

Dyżur wakacyjny

 

I. DYŻUR WAKACYJNY W PRZEDSZKOLACH

Dyżur wakacyjny w lipcu 2021 r.:

  • Gminne Przedszkole Publiczne nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Woli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli,

  • Gminne Publiczne Przedszkole im. Marii Kownackiej w Miedźnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnej.

Dyżur wakacyjny w sierpniu 2021 r.:

  • Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli,

  • Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze.

 Termin zapisu: od01.04.2021 r.do dnia30.04.2021 r.

Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać dzieci:

  • które uczęszczają obecnie do jednego z przedszkoli na terenie gminy Miedźna;

  • którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki, gdyż pracują (i nie korzystają w tym okresie z urlopu wypoczynkowego).

W celu zapisania dziecka na dyżur jest konieczne złożenie karty zapisu do przedszkola, w którym organizowany jest dyżur. Kartę zapisu do dyżurującego przedszkola rodzice pobierają w macierzystej placówce (karta musi być ostemplowana przez macierzystą placówkę), następnie składają ją do przedszkola, do którego dziecko będzie uczęszczało w danym miesiącu wakacyjnym, w terminie od01.04.2021 r.do dnia30.04.2021 r. w dniach i godzinach określonych przez dyżurujące przedszkole.

 

stopka