Informacje Gilowice

Nasze przedszkole jest otwarte w godzinach

6.30 – 16.30

Godziny posiłków:

śniadanie - 9.00

obiad - 12.00

podwieczorek - 14.00

Dyzur wakacyjny- informacja Pana Jana Słoninki ,Wójta Gminy Miedźna

 

Szanowni Rodzice Dzieci Przedszkolnych,

Pomimo, że tegoroczne wakacje są tuż za nami posiadamy już wstępny zarys organizacji pracy przedszkoli na rok 2023. W przedszkolach Gminy Miedźna w tym okresie śladem lat poprzednich, będą organizowane dyżury dla dzieci obojga rodziców pracujących. W każdym miesiącu wakacyjnym w 2023 r. dyżur będą pełniły trzy spośród sześciu przedszkoli. Dotychczas takie dyżury planowane były dla dwóch spośród sześciu przedszkoli.

Jednak
w sytuacjach, gdy liczba dzieci zapisanych na dyżur wakacyjny była szczególnie wysoka – uruchamiano trzecie (dodatkowe) przedszkole i zwiększano liczbę oddziałów.

 

Jak Państwo wiecie, przedszkola funkcjonują cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców. Przerwa wakacyjna w funkcjonowaniu każdego przedszkola jest konieczna. To czas przygotowania placówki na nowy rok szkolny. W czynnościach, które trzeba wykonać są generalne porządki oraz bieżące remonty. Takie prace mają wskazania, aby w budynku nie przebywały dzieci ze względu na szkodliwość i dolegliwość prac (malowanie, lakierowanie, hałas itp.). Także kadra zatrudniona w przedszkolu, jak i Państwo – rodzice pracujący, ma prawo, ale także obowiązek skorzystania z urlopu wypoczynkowego.

Państwo jako rodzice dzieci przedszkolnych uczestniczycie również w opisanym procesie planowania.  Rada rodziców wspólnie z dyrektorami,  uwzględniając zakres prac oraz konieczność odpoczynku urlopowego osób uczących, opiekujących się i dbających o Państwa dzieci, wnioskuje o przerwę w funkcjonowaniu konkretnych placówek. Tak ustalany jest termin i długość trwania takiej przerwy. Po tych wnioskach decyzję o funkcjonowaniu przedszkoli podejmuje organ prowadzący.

Jako Wójt Gminy Miedźna informuję, że mam zawsze w pełnym poszanowaniu składane do  mnie wnioski. Odpowiadam przy tym także na potrzeby rodziców, stojąc  pomiędzy zapewnieniem opieki dzieciom w okresie wakacyjnym, a bezpiecznymi i higienicznymi warunkami pobytu. Bazując na poprzednich latach mojej pracy dyżury wakacyjne  w 2023 r. mające być zorganizowane dla dzieci rodziców pracujących i niemogących zapewnić im w tym czasie opieki zaplanowane są w taki sposób, jak wskazałem  na wstępie.  Stąd osoby bardzo wcześnie planujące swoje przyszłoroczne wakacje mogą ze spokojem to czynić.

Wójt Gminy Miedźna

Jan Słoninka

 

stopka