Informacje Gilowice

Nasze przedszkole jest otwarte w godzinach

6.30 – 16.30

Godziny posiłków:

śniadanie - 9.00

obiad - 12.00

podwieczorek - 14.00

Historia naszej placówki - Gilowice

Nasze gilowickie przedszkole powstało niedawno. Dwa Oddziały Zamiejscowe Gminnego Przedszkola Publicznego „Bajka” we Frydku zostały otwarte w lutym 2013r. dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej (Projekt - „Moje Przedszkole” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej) By przedszkole mogło powstać, zaadaptowano salę Domu Socjalnego w Gilowicach. W przedszkolu znajdują się dwie przestronne, wyposażone w rozmaite zabawki i środki dydaktyczne sale zabaw, łazienka oraz szatnia dla dzieci. Uczęszczają do niego dzieci z Gilowic, Frydku, Woli, Góry, Miedźnej. Wyżywienie przedszkolakom zapewnia katering. Dyrektorem przedszkola jest Pani Izabela Jędrzejewska.
W roku szkolnym luty 2013/ lipiec 2013 na stanowiskach nauczyciela pracowały: Pani Alicja Szafron, Agnieszka Opołka, Ewa Mazurkiewicz. Pomocą do dzieci z językiem angielskim była Pani Ewelina Przewoźnik, Pani Martyna Stawicka oraz Pani Marta Cetnarska. Wśród pracowników przedszkola nie może zabraknąć Pań woźnych: Pani Renata Chromik, Jolanta Szałaśny oraz Magdalena Skarboń.
Od września 2013r. na stanowisko nauczyciela zostały zatrudnione: Pani Alicja Szafron, Pani Aleksandra Nowotko, Pani Paulina Suchodolska. Pomocą do dzieci jest Marta Cetnarska. O kontakt dzieci z językiem obcym od września 2016r. będzie dbała Pani Barbara Limańczyk. Przedszkolaki mają również zajęcia z logopedą, Panią Wiolettą Orawiec oraz Religię z Panią Teresą Sochacką.
W roku szkolnym 2017/2018 w skład kadry gilowickiego przedszkola wchodzą: Dyrektor: Izabela Jędrzejewska; nauczyciele: Aleksandra Nowotko, Alicja Szafron, Paulina Suchodolska; woźne: Magdalena Skarboń, Jolanta Szałaśny; pomoc do dzieci: Agnieszka Szweda; nauczyciel Religii: Danuta Kocurek; nauczyciel Języka Angielskiego: Patrycja Gumulak; logopeda: Wioletta Orawiec 
W roku szkolnym 2019/2020 w skład kadry gilowickiego przedszkola wchodzą: Dyrektor: Izabela Jędrzejewska; nauczyciele: Aleksandra Nowotko, Alicja Szafron, Paulina Suchodolska; woźne: Magdalena Skarboń, Jolanta Szałaśny; pomoc do dzieci: Marta Cetnarska; nauczyciel Religii: Danuta Kocurek; nauczyciel Języka Angielskiego: Marta Cetnarska; logopeda: Wioletta Orawiec

W roku szkolnym 2022/2023 w skład kadry gilowickiego przedszkola wchodzą: Dyrektor: Aneta Wojtala, nauczyciele: Izabela Dziedzic, Aneta Bystrzycka, Agnieszka Jagoda, woźne: Magdalena Skarboń, Jolanta Szałaśny; pomoc do dzieci: Marta Cetnarska; nauczyciel Religii: Teresa Sochacka-Kabut; nauczyciel Języka Angielskiego: Bogumiła Kozik; logopeda: Teresa Stokłosa

stopka