Informacje Gilowice

Nasze przedszkole jest otwarte w godzinach

6.30 – 17.00

Godziny posiłków:

śniadanie - 9.00

obiad - 12.00

podwieczorek - 14.00

Aktualności - Gilowice

Oferta ubezpieczenia

 

Drodzy Rodzice, przedstawiam Państwu ofertę ubezpieczenia. Ubezpieczenie jest dobrowolne. Jeżeli Państwo zdecydujecie się na określony wariant proszę przelew zrobić na konto,które znajduje się na ofercie z dopiskiem Przedszkole Frydek+dane dziecka.

oferta

oferta

oferta

 

Procedury

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

W Gminnym Przedszkolu Publicznym „Bajka” we Frydku

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Procedura szczegółowo określa zasady i tryb postępowania w zakresie bezpieczeństwa na terenie przedszkola w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 po otwarciu przedszkola na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 780). Wskazano w niej zadania dyrektora i pozostałych pracowników, organu prowadzącego oraz rodziców wychowanków.

Uczestnicy:

• dyrektor przedszkola,

• organ prowadzący przedszkole,

• rodzice dzieci,

• dzieci

• pracownicy przedszkola.

Podstawa prawna:

art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.),

wytyczne Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2020 r. wydane związku z decyzją o otwarciu przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego,

wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).

1. Niniejsza procedura bezpieczeństwa wewnętrznego w okresie pandemii COVID-19 dotyczy wszystkich pracowników Gminnego Przedszkola Publicznego „Bajka” we Frydku i Oddziałów Zamiejscowych w Gilowicach, rodziców dzieci oraz dzieci uczęszczających do przedszkola.

 

Więcej…

Regulamin

 

Regulamin funkcjonowania Gminnego Przedszkol Publicznego „Bajka” we Frydku w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz zaleceń wskazanych w wytycznych MEN, GIS, MZ oraz aktualnych przepisach prawa

Podstawa prawna:

 • art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.),

 • § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. poz. 69, ze zm.),

 • wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567i 1337),

 • Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. (Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-dzialania-men-w-organizacji-roku-szkolnego-20202021-w-warunkach-epidemii).

Więcej…

Ogłoszenie

 

Drodzy Rodzice!

Od 1 września 2020r. zapraszamy dzieci do przedszkola pamiętając o wszystkich obostrzeniach.

 

Rok szkolny 2020/2021

 

 

                                                       UWAGA RODZICE!

W związku z zaistniałą sytuacją z COVID-19, zebranie rodziców w tradycyjnej formie nie odbędzie się. Podajemy informacje dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego:

 • dzieci przychodzą na zadeklarowane w zgłoszeniu do przedszkola godziny

 • rodzice nie wchodzą na teren placówki, przyjmowane dzieci będą w przedsionku przedszkola pojedynczo z zachowaniem dystansu społecznego 2 m

 • karty magnetyczne będą umieszczone w szatni, w półce dziecka i ,,odbijane” przez pracownika przedszkola

 • dzieci muszą mieć ze sobą obuwie na przebranie i ewentualnie ubrania na zmianę (bluzka, majtki, spodnie- w woreczku)

 • każdemu rodzicowi zostanie wręczony pakiet z dokumentami, które należy wypełnić i oddać tego samego dnia przy odbiorze dziecka z przedszkola : umowy, aktualne nr telefonów – do szybkiego kontaktu z rodzicem, który należy zawsze odebrać lub jak najszybciej oddzwonić, upoważnienie dla osób odbierających dziecko z aktualnymi danymi, zgody na pomiar temperatury, na zdjęcia, na religię, na badanie przez logopedę, a także zapoznanie się z regulaminem bezpieczeństwa i regulaminem przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola, podstawą programową wychowania przedszkolnego

 • zostały zamówione pakiety kart pracy wydawnictwa MAC Edukacja- ,,Ada i Olek”

cena pakietu dla 3-latka 78zł, dla 4-latka 88zł, dla 5-latka 124zł

   • koszt wyprawki w tym roku 50 zł (termin i miejsce wpłacania zostanie podane w przyszłym tygodniu tj. między 1.09. 2020 a 5.09.2020)

 

stopka