Informacje Gilowice

Nasze przedszkole jest otwarte w godzinach

6.30 – 17.00

Godziny posiłków:

śniadanie - 9.00

obiad - 12.00

podwieczorek - 14.00

Aktualności - Gilowice

INFORMACJA

Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego "Bajka" we Frydku - Oddziały Zamiejscowe w Gilowicach
informuje, że wszystkie informacje dotyczące zbliżającego się roku szkolnego 2020/2021 będą w ciągu najbliższych dni zamieszczane na stronie przedszkola.

Oferta pracy

 

Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego ,,Bajka" we Frydku

zatrudni nauczyciela w wymiarze 25/25- cały etat.

Wymagania- ukończone studia z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

 

Ogłoszenie

 

Edukacja w Gminie Miedźna od września 2020 r.

Mając na względzie obowiązujące obostrzenia oraz wytyczne MEN, a także GIS informuję Państwa, że edukacja w Gminie Miedźna w roku szkolnym 2020/2021 planowana jest w formie nauczania stacjonarnego.

Bardzo ważne jest dla nas zapewnienie równego dostępu do kształcenia wszystkim dzieciom, a taką możliwość daje wyłącznie wprowadzenie dla wszystkich uczniów jednolitej formy kształcenia, którą bez wątpienia jest kształcenie stacjonarne odbywające się w szkolnych ławkach i w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem.

Na wprowadzenie od 1 września kształcenia w formie stacjonarnej kładzie również nacisk Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nauka zdalna została wdrożona w trybie natychmiastowym, kiedy w marcu br. przekazano informację, że na tamten czas jest to jedyna możliwa bezpieczna forma edukacji. Dla wszystkich, nie tylko dla uczniów i rodziców, ale także dla nauczycieli, jak i osób decyzyjnych w zakresie oświaty nauka zdalna była traktowana jako działanie doraźne i nadal taką formą pozostaje.

Ewentualne zamykanie szkół i przechodzenie na kształcenie zdalne będzie zależne od sytuacji epidemicznej na danym terenie i bezpośrednio w szkole.

Szkoły i przedszkola są w trakcie przygotowań do nowego roku szkolnego celem zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu uczniów i pracowników.

Uczęszczanie do szkół i przedszkoli będzie wiązało się ze stosowaniem przez pracowników, uczniów i rodziców zasad, które każda szkoła i przedszkole wprowadzi, uwzględniając ogólnie nałożone przez GIS i MEN wytyczne, jak również indywidualny charakter jednostki.

O ewentualnych zmianach w zakresie kształcenia w gminnych szkołach i przedszkolach rodzice będą uzyskiwali informacje na bieżąco bezpośrednio z placówki do której dziecko uczęszcza (strony internetowe jednostek).

W obecnej sytuacji mamy świadomość, że mogą pojawić się okoliczności wymagające zmian. Jednak na chwilę obecną wszyscy uczniowie szkół podstawowych i szkoły ponadpodstawowej, wszystkie dzieci zapisane do przedszkoli oraz żłobka i klubu dziecięcego rozpoczną rok szkolny 2020/2021 w formie stacjonarnej, czyli w salach lekcyjnych lub salach przedszkolnych.

Z życzeniami zdrowia, Jan Słoninka

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego "Bajka" we Frydku

zatrudni pomoc nauczyciela z kwalifikacjami: oligofrenopedagogika.

W lipcu ruszają dyżury w przedszkolach, żłobku i klubie dziecięcym.

http://www.miedzna.pl/2020/06/30/w-lipcu-ruszaja-dyzury-w-przedszkolach-zlobku-i-klubie-dzieciecym/

 

 

stopka