Informacje Gilowice

Nasze przedszkole jest otwarte w godzinach

6.30 – 17.00

Godziny posiłków:

śniadanie - 9.00

obiad - 12.00

podwieczorek - 14.00

Aktualności Gilowice

Ogłoszenie

 

Drodzy Rodzice!

Od 1 września 2020r. zapraszamy dzieci do przedszkola pamiętając o wszystkich obostrzeniach.

 

Rok szkolny 2020/2021

 

 

                                                       UWAGA RODZICE!

W związku z zaistniałą sytuacją z COVID-19, zebranie rodziców w tradycyjnej formie nie odbędzie się. Podajemy informacje dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego:

  • dzieci przychodzą na zadeklarowane w zgłoszeniu do przedszkola godziny

  • rodzice nie wchodzą na teren placówki, przyjmowane dzieci będą w przedsionku przedszkola pojedynczo z zachowaniem dystansu społecznego 2 m

  • karty magnetyczne będą umieszczone w szatni, w półce dziecka i ,,odbijane” przez pracownika przedszkola

  • dzieci muszą mieć ze sobą obuwie na przebranie i ewentualnie ubrania na zmianę (bluzka, majtki, spodnie- w woreczku)

  • każdemu rodzicowi zostanie wręczony pakiet z dokumentami, które należy wypełnić i oddać tego samego dnia przy odbiorze dziecka z przedszkola : umowy, aktualne nr telefonów – do szybkiego kontaktu z rodzicem, który należy zawsze odebrać lub jak najszybciej oddzwonić, upoważnienie dla osób odbierających dziecko z aktualnymi danymi, zgody na pomiar temperatury, na zdjęcia, na religię, na badanie przez logopedę, a także zapoznanie się z regulaminem bezpieczeństwa i regulaminem przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola, podstawą programową wychowania przedszkolnego

  • zostały zamówione pakiety kart pracy wydawnictwa MAC Edukacja- ,,Ada i Olek”

cena pakietu dla 3-latka 78zł, dla 4-latka 88zł, dla 5-latka 124zł

      • koszt wyprawki w tym roku 50 zł (termin i miejsce wpłacania zostanie podane w przyszłym tygodniu tj. między 1.09. 2020 a 5.09.2020)

 

INFORMACJA

Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego "Bajka" we Frydku - Oddziały Zamiejscowe w Gilowicach
informuje, że wszystkie informacje dotyczące zbliżającego się roku szkolnego 2020/2021 będą w ciągu najbliższych dni zamieszczane na stronie przedszkola.

Oferta pracy

 

Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego ,,Bajka" we Frydku

zatrudni nauczyciela w wymiarze 25/25- cały etat.

Wymagania- ukończone studia z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

 

Ogłoszenie

 

Edukacja w Gminie Miedźna od września 2020 r.

Mając na względzie obowiązujące obostrzenia oraz wytyczne MEN, a także GIS informuję Państwa, że edukacja w Gminie Miedźna w roku szkolnym 2020/2021 planowana jest w formie nauczania stacjonarnego.

Bardzo ważne jest dla nas zapewnienie równego dostępu do kształcenia wszystkim dzieciom, a taką możliwość daje wyłącznie wprowadzenie dla wszystkich uczniów jednolitej formy kształcenia, którą bez wątpienia jest kształcenie stacjonarne odbywające się w szkolnych ławkach i w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem.

Na wprowadzenie od 1 września kształcenia w formie stacjonarnej kładzie również nacisk Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nauka zdalna została wdrożona w trybie natychmiastowym, kiedy w marcu br. przekazano informację, że na tamten czas jest to jedyna możliwa bezpieczna forma edukacji. Dla wszystkich, nie tylko dla uczniów i rodziców, ale także dla nauczycieli, jak i osób decyzyjnych w zakresie oświaty nauka zdalna była traktowana jako działanie doraźne i nadal taką formą pozostaje.

Ewentualne zamykanie szkół i przechodzenie na kształcenie zdalne będzie zależne od sytuacji epidemicznej na danym terenie i bezpośrednio w szkole.

Szkoły i przedszkola są w trakcie przygotowań do nowego roku szkolnego celem zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu uczniów i pracowników.

Uczęszczanie do szkół i przedszkoli będzie wiązało się ze stosowaniem przez pracowników, uczniów i rodziców zasad, które każda szkoła i przedszkole wprowadzi, uwzględniając ogólnie nałożone przez GIS i MEN wytyczne, jak również indywidualny charakter jednostki.

O ewentualnych zmianach w zakresie kształcenia w gminnych szkołach i przedszkolach rodzice będą uzyskiwali informacje na bieżąco bezpośrednio z placówki do której dziecko uczęszcza (strony internetowe jednostek).

W obecnej sytuacji mamy świadomość, że mogą pojawić się okoliczności wymagające zmian. Jednak na chwilę obecną wszyscy uczniowie szkół podstawowych i szkoły ponadpodstawowej, wszystkie dzieci zapisane do przedszkoli oraz żłobka i klubu dziecięcego rozpoczną rok szkolny 2020/2021 w formie stacjonarnej, czyli w salach lekcyjnych lub salach przedszkolnych.

Z życzeniami zdrowia, Jan Słoninka

 

stopka