Informacje Frydek

Nasze przedszkole jest otwarte w godzinach

7.00 – 16.00

 

Godziny posiłków:

śniadanie - 9.00

obiad - 12.00

podwieczorek - 14.00

Ogłoszenie o pracę

Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego „Bajka” we Frydku informuje, że trwa nabór kandydatów na dwa stanowiska nauczyciela/nauczycielki wychowania przedszkolnego do oddziałów zamiejscowych mieszczących się w Gilowicach w ramach projektu „Moje przedszkole” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do zadań nauczyciela/nauczycielki wychowania przedszkolnego będzie należało m.in.:

- prowadzenie zajęć zgodnie z programem nauczania,

- dbanie o bezpieczeństwo wychowanków,

- opracowywanie programów nauczania zgodnie z podstawą programową,


Wymagane dokumenty:

 • podanie o pracę,

 • życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej i przedstawieniem dodatkowych umiejętności wraz z adnotacją o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje
  i staż pracy.


Wymagania niezbędne:

 • posiadanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych.


Wymagania dodatkowe:

 • ukończenie kursu kierowników wycieczek szkolnych lub posiadanie stopnia instruktora harcerskiego lub posiadanie uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek,

 • doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym,

 • kreatywność,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • odpowiedzialność.


Dokumenty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w siedzibie Gminnego Przedszkola Publicznego „Bajka” we Frydku, ul. Sportowa 2, 43-227 Miedźna w terminie do 7 stycznia 2012 r. do godz. 15:00