Informacje Frydek

Nasze przedszkole jest otwarte w godzinach

7.00 – 16.00

 

Godziny posiłków:

śniadanie - 9.00

obiad - 12.00

podwieczorek - 14.00

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

Rok szkolny 2023/2024.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych-kryteria i terminy rekrutacji.

Dopełniając obowiązku wynikającego z art. 154 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Wójt Gminy Miedźna przedstawia:

I. Kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych
 w szkole podstawowej wraz z dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów.

http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2019/723/akt.pdf

http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/U85/2019/62/2761.pdf#zoom=90

II. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

Czynność Termin rekrutacji Termin rekrutacji uzupełniającej
Składanie wniosków
przez rodziców
od 06.03.2023 r.
do 05.04.2023 r.
od 29.05.2023 r.
do 05.06.2023 r.
Weryfikacja wniosków od 11.04.2023 r.
do 14.04.2023 r.
od 06.06.2023 r.
do 07.06.2023 r.
Podanie wyników rekrutacji do wiadomości publicznej 17.04.2023 r. 09.06.2023 r.
Potwierdzenie przez rodziców od 18.04.2023 r.
do 25.04.2023 r.
od 12.06.2023 r.
do 15.06.2023 r.
Podanie wyników rekrutacji do wiadomości publicznej 26.04.2023 r. 16.06.2023 r.

 

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miedźna w roku szkolnym 2023/2024 określone zostały w Zarządzeniu nr OR.0050.16.2023 Wójta Gminy Miedźna z dnia 30.01.2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miedźna w roku szkolnym 2023/2024 dostępnego pod adresem: https://bip.miedzna.pl/?c=997

PROCES REKRUTACJI

Macie Państwo prawo zapisać swoje dziecko do trzech wybranych placówek według ustalonej przez siebie kolejności. We wniosku należy wskazać preferowaną kolejność.

WAŻNE!

Rodzicu!

Jeśli wybrałeś (na przykład):

  1. jako pierwsze przedszkole w Górze,
  2. jako drugie przedszkole w Miedźnej,
  3. a jako trzecie przedszkole we Frydku,

to właśnie taką kolejność zachowujesz wypełniając każdą z tych trzech kart celem zapisu do tych trzech przedszkoli.

Nie zmieniaj kolejności wskazując za każdym razem inne przedszkole jako pierwszy wybór.

Dzięki temu każde z tych przedszkoli zna Twoją preferowaną kolejność, a proces rekrutacji przebiega sprawnie i szybko.

PROCES REKRUTACJI SKŁADA SIĘ Z DWÓCH ETAPÓW:

I. ETAP

Na pierwszym etapie rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, wynikające z konstytucyjnego obowiązku zapewnienia pomocy szczególnie potrzebującym tj.:

– wielodzietność rodziny kandydata;

– niepełnosprawność kandydata;

– niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

– niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

– niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

– samotne wychowanie kandydata w rodzinie;

– objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z wyżej wymienionych kryteriów posiada taką samą wagę punktową (np. 1).
Oznacza to, że jeżeli dziecko ubiegające się o miejsce w przedszkolu posiada niepełnosprawność. Ponadto jeśli rodzina jest wielodzietna, otrzymuje dwa punkty, ponieważ dotyczą go dwa z ww. kryteriów. Jeśli tych kryteriów, które dziecko spełnia jest więcej, wtedy punktów jest o tyle więcej o ile więcej spełnia tych kryteriów.

II. ETAP

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Kryteria te zostały określone w uchwale nr IV/37/2019 Rady Gminy Miedźna z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miedźna oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz w uchwale nr VI/54/2019 Rady Gminy Miedźna z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/37/2019 Rady Gminy Miedźna z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miedźna oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (link do tekstu uchwały powyżej).

Rodzicu, pamiętaj!

Jeśli Twoje dziecko ubiega się o miejsce w przedszkolu w roku, w którym kończy 3 lata, to takie miejsce zostanie mu zapewnione nawet jeśli nie dostało się do żadnego z trzech przedszkoli wskazanych w karcie zgłoszenia. Wójt Gminy Miedźna rokrocznie otrzymuje informacje o dzieciach, dla których zabrakło miejsca w wybranych przez nich placówkach, wskazując rodzicom inne placówki, w których takie miejsce jest.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z dyrektorem wybranego przedszkola.

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dostępne będą na stronach internetowych tych jednostek.

Adresy oraz numery telefonów do przedszkoli oraz szkół podstawowych znajdują się na stronie Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli pod adresem: http://www.zoiw.miedzna.pl/