bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy Gminnego Przedszkola Publicznego we Frydku opracowana została w wyniku konsultacji z nauczycielami, rodzicami i dziećmi. Wspólnie opracowano jej podstawowe założenia, cele oraz sposoby ich osiągnięcia. Jej zapisy wynikają z programu wychowawczego oraz profilaktycznego naszego przedszkola.

Misja przedszkola

Tworzymy miejsce, gdzie największą wartością jest szczęście dziecka i wzajemny szacunek. Wspomagamy rozwój dzieci poprzez zabawę w miłej atmosferze. Pragniemy, by dzieciom nasze przedszkole kojarzyło się z radością, zabawą i spędzaniem czasu z przyjaciółmi. Dzięki temu, nie tylko szybciej będą przyswajały wiedzę, ale również da im to większą satysfakcję i wpłynie na kształtowanie istotnych cech charakteru. Skupiamy się na pobudzaniu wyobraźni, twórczego myślenia, kreatywności i zamiłowania do literatury dzieci, dając im w ten sposób najwspanialsze narzędzie, które w przyszłości ułatwi im naukę w szkole oraz nauczy samodzielnie rozwiązywać wiele życiowych problemów. Przedszkole jest początkiem drogi do edukacji i przyszłego życia. My jesteśmy tu dla dzieci i wkładamy wiele serca, aby ta droga była dla nich ciekawa i fascynująca.

Nasze przedszkole jest (krótka charakterystyka):

Nasza placówka jest dwuoddziałowym, niewielkim przedszkolem, znajdującym się we wsi Frydek, w gminie Miedźna, w powiecie pszczyńskim.

Posiadamy dobrze wyposażone sale do zajęć, własną kuchnię, ogród przedszkolny. Pracuje tu trzech nauczycieli otwartych, uprzejmych, realizujących z pasją swoje zawodowe obowiązki. Zawsze pomocą służy dodatkowo pięciu pracowników niepedagogicznych, którzy jednak aktywnie włączają się w życie przedszkola.

Podstawowe założenia pracy naszego przedszkola:

  1. Społeczność przedszkolną jako formę wspólnoty wychowawczej stanowią dzieci, ich rodzice (prawni opiekunowie) oraz wszyscy pracownicy przedszkola współpracujący w atmosferze wzajemnego zrozumienia i szacunku w podejmowaniu i realizowanie wyznaczonych zadań.
  2. Przedszkole jest organem wspierającym działania wychowawcze rodziców (prawnych opiekunów).
  3. Wszyscy pracownicy przedszkola są wychowawcami – oddziałują na dzieci swoją osobowością i postawą.
  4. Wszelkie działania wychowawcze powinny służyć kształtowaniu w wychowanku wewnętrznej harmonii sfery intelektualnej, duchowej, emocjonalnej i fizycznej, prowadzącej do osiągnięcia dojrzałej osobowości dziecka.

Praca z dziećmi.

Praca w naszym przedszkolu opiera się na ustalonych wspólnie zasadach. Dzieci znają i przestrzegają reguł zapisanych w Kodeksie Przedszkolaka, znane są im reguły zachowań obowiązujące podczas: posiłków, pobytu sali, przebywania w szatni, w łazience, w ogrodzie przedszkolnym, wspólnych wyjść na spacery i wycieczki, udziału w imprezach i uroczystościach organizowanych w naszym przedszkolu.

Założenia podstawy programowej realizowane są przez nauczycieli na podstawie pracy z programem wychowania przedszkolnego „Entliczek Pentliczek, ku dziecku” autorstwa Barbary Bilewicz – Kuźnia, Teresy Parczewskiej, wydawnictwa Nowa Era. Do treści zawartych w tym programie aktywnie dołączane są inne tematy. Nie zapominamy o profilaktyce, dbamy o promocję zdrowia, zdrowego żywienia i zdrowych nawyków. Przykładamy wielką wagę do bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu, w domu i na drodze.

Współpraca z rodzicami.

Nasze przedszkole realizuje swoje główne cele i założenia pracy ściśle współpracując z rodzicami (prawnymi opiekunami) dzieci. Stanowią oni integralną część społeczności przedszkolnej. Mają wpływ na wszystkie sprawy dotyczące przedszkola oraz aktywnie uczestniczą w jego życiu.

W naszym przedszkolu każdy rodzic (prawy opiekun) ma prawo do rzetelnej informacji na temat rozwoju swojego dziecka, jego zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń. Ma także prawo do wsparcia i pomocy ze strony wszystkich pracowników przedszkola. Dbamy o miłą i przyjazną atmosferę kontaktów z rodzicami (prawnymi opiekunami) naszych wychowanków. Podczas spotkań grupowych z rodzicami nauczyciele wychowawcy poszerzają wiedzę rodziców z zakresu pedagogiki i psychologii dziecięcej. Zapraszamy także specjalistów, którzy prowadzą warsztaty z wybranych zagadnień.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

Nasze przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa. Aktywnie uczestniczy i wzbogaca życie naszej społeczności poprzez udział i organizację uroczystości środowiskowych. Współpracujemy z wieloma instytucjami w naszej gminie i powiecie. Nasze przedszkole odwiedza wielu ciekawych gości, wzbogacając nasze codzienne zajęcia. Kultywujemy tradycje regionalne, jednocześnie kształtując u naszych dzieci postawy prawdziwie patriotyczne. Dbamy o nasze własne otoczenie, zachowując ład i porządek w naszych salach i ogrodzie przedszkolnym.

Nasi nauczyciele stale współpracują z poradnią psychologiczno – pedagogiczną oraz z radami pedagogicznymi innych przedszkoli w naszej gminie w celu pomocy dzieciom oraz dla własnego rozwoju zawodowego.

Realizacja koncepcji pracy przedszkola opiera się na:

  • Planie wychowawczym
  • Planie profilaktycznym
  • Rocznym planie pracy


Opublikował: Szymon Gwóźdź
Publikacja dnia: 04.01.2012
Podpisał: Szymon Gwóźdź
Dokument z dnia: 27.04.2011
Dokument oglądany razy: 2 424