Informacje Frydek

Nasze przedszkole jest otwarte w godzinach

7.00 – 16.00

 

Godziny posiłków:

śniadanie - 9.00

obiad - 12.00

podwieczorek - 14.00

Aktualności Frydek

OSP Góra

 

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Góra bierze udział w kolejnym projekcie-marszałkowskim "Aktywne Wakacje z młodzieżą MDP Góra dla dzieci i młodzieży z gminy Miedźna", jednak żeby on się udał potrzebna jest pomoc w trakcie głosowania.

Żeby zagłosować trzeba wybrać ZADANIA W PODREGIONIE 2 i oddać głos na drużynę MDP Góra.

LINK DO GŁOSOWANIA https://ebo.slaskie.pl/pub/vote/start

Zachęcamy do oddania głosu.

 

 

 

Zebranie - rok szkolny 2023/2024

 

Uwaga Rodzice!

  
Zebranie dla Rodziców odbędzie się

31.08.2023r. /czwartek/ o godzinie 16:00

Serdecznie zapraszamy!

Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego "Bajka"
we Frydku wraz z wychowawcami grup 

Wakacje

Certyfikat

Konkurs Folklorystyczny

Zakończenie projektu.

Zakończenie projektu

Informacja Urzędu Gminy

 Szanowni mieszkańcy,

Urząd Gminy Miedźna przystępuje do prac analityczno-badawczych

nad opracowaniem nowego

dokumentu Strategii Rozwoju naszej Gminy,

która stoi przed wieloma wyzwaniami w najbliższej przyszłości.

 Oprócz prac analitycznych, częścią prac będzie również przeprowadzenie badania ankietowego. Chcemy, by dokument Strategii był ambitny, ale wykonalny, wyznaczał nowe kierunki rozwoju, a przede wszystkim, by odpowiadał oczekiwaniom mieszkańców.

Ponieważ dokument ma odpowiadać na realne potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnej zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety. Wypełniając ją, będziecie mieli Państwo wpływ na przyszłość i wybór kierunków rozwoju naszej Gminy.

Ankieta ma na celu zarówno pozyskanie niezbędnych informacji diagnostycznych, jak również ma pozwolić na wskazanie podstaw do określenia kierunków i działań rozwojowych.

Wystarczy kliknąć w link i odpowiedzieć na pytania:

Ankiety w formie papierowej dostępne są również w Urzędzie Gminy Miedźna na parterze budynku.

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

 

Szanowni Państwo, przekazujemy dalsze informacje Stowarzyszenia Dogma nt. świadczenia usług z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej na terenie powiatu.

Informacje znajdują sie na naszej stronie internetowej  www.dogma.org.pl pod linkiem

https://dogma.org.pl/lokalizacje/powiat-pszczynski/

 

punkty nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnych porad obywatelskich działają w trybie stacjonarnym.

Harmonogram pracy wszystkich punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego dostępny jest pod adresem:

https://www.powiat.pszczyna.pl/dla-mieszkancow/nieodplatna-pomoc-prawna/punkty-nieodplatnych-porad-w-powiecie

Na poradę trzeba się umówić telefonicznie pod nr telefonu  dostępnego na stronie  Powiatu. 

Na stronie www.dogma.org.pl podane są numery do zapisów na porady udzielane przez prawników i doradców Stowarzyszenia „DOGMA”.

Zachęcamy także do śledzenia naszego profilu na fb https://www.facebook.com/stowarzyszeniedogma  oraz strony internetowej http://dogma.org.pl/

Stowarzyszenie "DOGMA"
40-074 Katowice, ul. Raciborska 48/2
tel. 32 557 51 83

 

 

Informacja- punkty informacyjno-konsutlacyjne w Gminie Miedźna

 

Dla mieszkańców Gminy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji z uwagi na uzależnienia, współuzależnienia oraz w związku z przemocą domową, uruchomiono punkty informacyjno-konsultacyjne w poniższym zakresie:

 • Porady i konsultacje w zakresie uzależnień w każdy wtorek w godzinach od 15.00 – 18.00 w Woli ul. Poprzeczna 1, I piętro pok. 29 oraz w Górze ul. Długa 41 (Ośrodek Zdrowia — Biuro Sołtysa), w każdy drugi czwartek miesiąca od godziny 15.00 do godziny 18.00.

Termin spotkania należy ustalić telefonicznie pod numerem telefonu 519 877 769.

 • Porady prawne w zakresie prawa rodzinnego dla ofiar przemocy oraz osób i rodzin z problemem uzależnienia odbywają w Woli ul. Poprzeczna 1, (I piętro pok. 29)

Termin porady należy ustalić w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z siedzibą w Woli pod numerem telefonu (032) 211 82 51 w godzinach pracy Ośrodka.

 • Porady psychologiczne udzielane są w punkcie co drugi czwartek miesiąca w godzinach od 15.00 – 18.00, Wola ul. Poprzeczna 1, (I piętro pok. 29).

Termin należy ustalić pod numerem telefonu 519 693 400 w dniachponiedziałek, środa, piątek, w godzinach od 10:00 do 12:00

 • Konsultacje psychiatryczne dla dzieci i młodzieży u których występują zaburzenia psychiczne będące m.in. wynikiem funkcjonowania w rodzinie z problemem uzależnienia oraz przemocy domowej.

Konsultacje udzielane są w Centrum Specjalistycznej Diagnozy i Terapii w Pszczynie ul. Rybnicka 47a.

Termin wizyty należy ustalić pod numerem telefonu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli pod nr telefonu 798 588 999 w godzinach pracy Ośrodka.

Ponadto informujemy, że Gmina Miedźna w trosce o mieszkańców zawarła umowę na realizację usług w formie m.in.: terapii psychologicznej, psychoterapii, terapii rodzinnej i terapii małżeńskiej, dla osób i rodzin z problemem uzależnienia i przemocy domowej. Pomoc w w/w formie udzielana jest na podstawie skierowania wydanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli oraz zgłoszenia się w wyznaczonym terminie ustalonym podczas rejestracji pod nr telefonu 690 299 600 w Centrum Specjalistycznej Diagnozy i Terapii w Pszczynie ul. Rybnicka 47a.

 

Dyżur wakacyjny

Dyżur wakacyjny jest organizowany od 3 lipca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. dla dzieci uczęszczających w danym roku szkolnym do samorządowych przedszkoli i innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miedźna.

Zasady zapisów i uczęszczania dziecka na dyżur wakacyjny znajdują się w załączniku do Zarządzenia nr OR.0050.53.2023 Wójta Gminy Miedźna z dnia 23 marca 2023 r.

W lipcu 2023 roku dyżur wakacyjny w następujących placówkach:

 • Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli,
 • Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli,
 • Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli,
 • Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze.

W sierpniu 2023 roku dyżur wakacyjny w następujących placówkach:

 • Gminne Publiczne Przedszkole im. Marii Kownackiej w Miedźnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnej,
 • Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku (oddziały w Gilowicach),
 • Gminne Przedszkole Publiczne nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Woli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli.

Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać dzieci, którym rodzice/ opiekunowie prawni nie są w stanie zapewnić opieki, gdyż oboje rodzice/ opiekunowie prawni pracują i nie korzystają w tym okresie z urlopu wypoczynkowego.

W celu zapisania dziecka na dyżur jest konieczne złożenie karty zapisu do przedszkola lub oddziału przedszkolnego, w którym organizowany jest dyżur, w terminie od 8 maja 2023 r. do 9 czerwca 2023 r. w dniach i godzinach określonych przez dyżurujące przedszkole. Kartę zapisu do dyżurującego przedszkola rodzice/ opiekunowie prawni pobierają w macierzystej placówce, karta musi być opieczętowana przez tę placówkę. Zapisy dzieci na dyżur przyjmują bezpośrednio dyrektorzy placówek dyżurujących.

Szczegółowe informacje o sposobach pobrania kart i ich składania uzyskać będzie można w dyżurujących placówkach. Kontakt do przedszkoli znaleźć można tutaj: http://www.miedzna.pl/przedszkola-i-zlobek/

UWAGA!!!
Przy wskazaniu okresu, w którym dziecko będzie brało udział w dyżurze wakacyjnym należy wziąć pod uwagę faktyczne potrzeby rodziny w tym zakresie.

Zwracamy się z prośbą o niezwłoczne poinformowanie przedszkola lub oddziału przedszkolnego, w którym dziecko jest zapisane na dyżur, jeżeli okaże się, że nie potrzebuje opieki w tym czasie. Pozwoli to na zapewnienie dyżuru wakacyjnego wszystkim osobom, które tego potrzebują.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.53.2023

Wyniki rekrutacji

Informujemy, że wyniki rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 wywieszone
są na drzwiach przedszkola.
Dostępne są również pod numerem tel 695 153 098.

Prosimy rodziców (opiekunów prawnych) zakwalifikowanych dzieci
o potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola od 18.04.2023 r.
do 25.04.2023 r. w postaci podpisu w sekretariacie przedszkola.

Życzenia

DobEdu

Klub Zdrowego Przedszkolaka