Informacje Frydek

Nasze przedszkole jest otwarte w godzinach

7.00 – 16.00

 

Godziny posiłków:

śniadanie - 9.00

obiad - 12.00

podwieczorek - 14.00

Aktualności Frydek

Informacja Urzędu Gminy

 Szanowni mieszkańcy,

Urząd Gminy Miedźna przystępuje do prac analityczno-badawczych

nad opracowaniem nowego

dokumentu Strategii Rozwoju naszej Gminy,

która stoi przed wieloma wyzwaniami w najbliższej przyszłości.

 Oprócz prac analitycznych, częścią prac będzie również przeprowadzenie badania ankietowego. Chcemy, by dokument Strategii był ambitny, ale wykonalny, wyznaczał nowe kierunki rozwoju, a przede wszystkim, by odpowiadał oczekiwaniom mieszkańców.

Ponieważ dokument ma odpowiadać na realne potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnej zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety. Wypełniając ją, będziecie mieli Państwo wpływ na przyszłość i wybór kierunków rozwoju naszej Gminy.

Ankieta ma na celu zarówno pozyskanie niezbędnych informacji diagnostycznych, jak również ma pozwolić na wskazanie podstaw do określenia kierunków i działań rozwojowych.

Wystarczy kliknąć w link i odpowiedzieć na pytania:

Ankiety w formie papierowej dostępne są również w Urzędzie Gminy Miedźna na parterze budynku.

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

 

Szanowni Państwo, przekazujemy dalsze informacje Stowarzyszenia Dogma nt. świadczenia usług z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej na terenie powiatu.

Informacje znajdują sie na naszej stronie internetowej  www.dogma.org.pl pod linkiem

https://dogma.org.pl/lokalizacje/powiat-pszczynski/

 

punkty nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnych porad obywatelskich działają w trybie stacjonarnym.

Harmonogram pracy wszystkich punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego dostępny jest pod adresem:

https://www.powiat.pszczyna.pl/dla-mieszkancow/nieodplatna-pomoc-prawna/punkty-nieodplatnych-porad-w-powiecie

Na poradę trzeba się umówić telefonicznie pod nr telefonu  dostępnego na stronie  Powiatu. 

Na stronie www.dogma.org.pl podane są numery do zapisów na porady udzielane przez prawników i doradców Stowarzyszenia „DOGMA”.

Zachęcamy także do śledzenia naszego profilu na fb https://www.facebook.com/stowarzyszeniedogma  oraz strony internetowej http://dogma.org.pl/

Stowarzyszenie "DOGMA"
40-074 Katowice, ul. Raciborska 48/2
tel. 32 557 51 83

 

 

Informacja- punkty informacyjno-konsutlacyjne w Gminie Miedźna

 

Dla mieszkańców Gminy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji z uwagi na uzależnienia, współuzależnienia oraz w związku z przemocą domową, uruchomiono punkty informacyjno-konsultacyjne w poniższym zakresie:

 • Porady i konsultacje w zakresie uzależnień w każdy wtorek w godzinach od 15.00 – 18.00 w Woli ul. Poprzeczna 1, I piętro pok. 29 oraz w Górze ul. Długa 41 (Ośrodek Zdrowia — Biuro Sołtysa), w każdy drugi czwartek miesiąca od godziny 15.00 do godziny 18.00.

Termin spotkania należy ustalić telefonicznie pod numerem telefonu 519 877 769.

 • Porady prawne w zakresie prawa rodzinnego dla ofiar przemocy oraz osób i rodzin z problemem uzależnienia odbywają w Woli ul. Poprzeczna 1, (I piętro pok. 29)

Termin porady należy ustalić w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z siedzibą w Woli pod numerem telefonu (032) 211 82 51 w godzinach pracy Ośrodka.

 • Porady psychologiczne udzielane są w punkcie co drugi czwartek miesiąca w godzinach od 15.00 – 18.00, Wola ul. Poprzeczna 1, (I piętro pok. 29).

Termin należy ustalić pod numerem telefonu 519 693 400 w dniachponiedziałek, środa, piątek, w godzinach od 10:00 do 12:00

 • Konsultacje psychiatryczne dla dzieci i młodzieży u których występują zaburzenia psychiczne będące m.in. wynikiem funkcjonowania w rodzinie z problemem uzależnienia oraz przemocy domowej.

Konsultacje udzielane są w Centrum Specjalistycznej Diagnozy i Terapii w Pszczynie ul. Rybnicka 47a.

Termin wizyty należy ustalić pod numerem telefonu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli pod nr telefonu 798 588 999 w godzinach pracy Ośrodka.

Ponadto informujemy, że Gmina Miedźna w trosce o mieszkańców zawarła umowę na realizację usług w formie m.in.: terapii psychologicznej, psychoterapii, terapii rodzinnej i terapii małżeńskiej, dla osób i rodzin z problemem uzależnienia i przemocy domowej. Pomoc w w/w formie udzielana jest na podstawie skierowania wydanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli oraz zgłoszenia się w wyznaczonym terminie ustalonym podczas rejestracji pod nr telefonu 690 299 600 w Centrum Specjalistycznej Diagnozy i Terapii w Pszczynie ul. Rybnicka 47a.

 

Dyżur wakacyjny

Dyżur wakacyjny jest organizowany od 3 lipca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. dla dzieci uczęszczających w danym roku szkolnym do samorządowych przedszkoli i innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miedźna.

Zasady zapisów i uczęszczania dziecka na dyżur wakacyjny znajdują się w załączniku do Zarządzenia nr OR.0050.53.2023 Wójta Gminy Miedźna z dnia 23 marca 2023 r.

W lipcu 2023 roku dyżur wakacyjny w następujących placówkach:

 • Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli,
 • Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli,
 • Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli,
 • Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze.

W sierpniu 2023 roku dyżur wakacyjny w następujących placówkach:

 • Gminne Publiczne Przedszkole im. Marii Kownackiej w Miedźnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnej,
 • Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku (oddziały w Gilowicach),
 • Gminne Przedszkole Publiczne nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Woli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli.

Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać dzieci, którym rodzice/ opiekunowie prawni nie są w stanie zapewnić opieki, gdyż oboje rodzice/ opiekunowie prawni pracują i nie korzystają w tym okresie z urlopu wypoczynkowego.

W celu zapisania dziecka na dyżur jest konieczne złożenie karty zapisu do przedszkola lub oddziału przedszkolnego, w którym organizowany jest dyżur, w terminie od 8 maja 2023 r. do 9 czerwca 2023 r. w dniach i godzinach określonych przez dyżurujące przedszkole. Kartę zapisu do dyżurującego przedszkola rodzice/ opiekunowie prawni pobierają w macierzystej placówce, karta musi być opieczętowana przez tę placówkę. Zapisy dzieci na dyżur przyjmują bezpośrednio dyrektorzy placówek dyżurujących.

Szczegółowe informacje o sposobach pobrania kart i ich składania uzyskać będzie można w dyżurujących placówkach. Kontakt do przedszkoli znaleźć można tutaj: http://www.miedzna.pl/przedszkola-i-zlobek/

UWAGA!!!
Przy wskazaniu okresu, w którym dziecko będzie brało udział w dyżurze wakacyjnym należy wziąć pod uwagę faktyczne potrzeby rodziny w tym zakresie.

Zwracamy się z prośbą o niezwłoczne poinformowanie przedszkola lub oddziału przedszkolnego, w którym dziecko jest zapisane na dyżur, jeżeli okaże się, że nie potrzebuje opieki w tym czasie. Pozwoli to na zapewnienie dyżuru wakacyjnego wszystkim osobom, które tego potrzebują.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.53.2023

Wyniki rekrutacji

Informujemy, że wyniki rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 wywieszone
są na drzwiach przedszkola.
Dostępne są również pod numerem tel 695 153 098.

Prosimy rodziców (opiekunów prawnych) zakwalifikowanych dzieci
o potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola od 18.04.2023 r.
do 25.04.2023 r. w postaci podpisu w sekretariacie przedszkola.

Życzenia

DobEdu

Klub Zdrowego Przedszkolaka

Wniosek

 

OGŁOSZENIE!

Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego "Bajka" we Frydku wraz

z oddziałami zamiejscowymi w Gilowicach ogłasza nabór dzieci do

przedszkola na rok szkolny 2023/2024


NABÓR TRWA  od 06.03.2023 r. do dnia 05.04.2023 r.

odbiór i składanie wniosków wraz z załącznikami

do pobrania w przedszkolu lub na stronie (link poniżej). 

WNIOSEK

 Informujemy, że liczba wolnych miejsc w placówce we Frydku wynosi 3,
natomiast w Gilowicach 28.

Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy

uid 802a32f8cc9cbcfbe1ca5896bc20e79e1677229529703 width 900 play 0 pos 0 gs 0 height 506

Dziękujemy!

dziękujemy

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

Rok szkolny 2023/2024.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych-kryteria i terminy rekrutacji.

Dopełniając obowiązku wynikającego z art. 154 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Wójt Gminy Miedźna przedstawia:

I. Kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych
 w szkole podstawowej wraz z dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów.

http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2019/723/akt.pdf

http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/U85/2019/62/2761.pdf#zoom=90

II. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

Czynność Termin rekrutacji Termin rekrutacji uzupełniającej
Składanie wniosków
przez rodziców
od 06.03.2023 r.
do 05.04.2023 r.
od 29.05.2023 r.
do 05.06.2023 r.
Weryfikacja wniosków od 11.04.2023 r.
do 14.04.2023 r.
od 06.06.2023 r.
do 07.06.2023 r.
Podanie wyników rekrutacji do wiadomości publicznej 17.04.2023 r. 09.06.2023 r.
Potwierdzenie przez rodziców od 18.04.2023 r.
do 25.04.2023 r.
od 12.06.2023 r.
do 15.06.2023 r.
Podanie wyników rekrutacji do wiadomości publicznej 26.04.2023 r. 16.06.2023 r.

 

Więcej…

Wielkie serca mamy - Zuzi pomagamy

Zuzia Frydek

Walentynki

Drodzy Rodzice

We wtorek (14.02.) będziemy obchodzili WALENTYNKI.

Prosimy, aby dzieci w tym dniu przyszły ubrane na czerwono

Dziękujemy! :) 

 

 

BAL

 

bal.jpg