Informacje Frydek

Nasze przedszkole jest otwarte w godzinach

7.00 – 16.00

 

Godziny posiłków:

śniadanie - 9.00

obiad - 12.00

podwieczorek - 14.00

Aktualności Frydek

Wydłużony termin zamknięcia Placówek Oświatowych i Opiekuńczych do odwołania.

 

Uwaga Rodzice!

Informacje o zamknięciu placóek oświatowych:

http://www.miedzna.pl/2020/06/04/wydluzamy-termin-zamkniecia-placowek-oswiatowych-i-opiekunczych/

 

Zarządzenie dyrektora

 

Zarządzenie Dyrektora w sprawie czasowego zawieszenia zajęć

Zarządzenie

Ogłoszenie

 

Wydłużamy termin zamknięcia Placówek Oświatowych.

Mając na względzie nadal trudną sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu pszczyńskiego wydłużamy termin zamknięcia Placówek Oświatowych w naszej gminie.
Dlatego też informujemy Państwa, że Placówki Oświatowe na terenie naszej gminy pozostają zamknięte do 07.06.2020 r. 

 

Zaznaczamy, że termin ten może jeszcze ulec zmianie, ze względu na dynamicznie przebiegający rozwój zachorowań.

Prosimy o stałe śledzenie komunikatów gminnych i kontakt z placówkami oświatowymi.

Dziękujemy za zrozumienie i życzymy Państwu zdrowia.

http://www.miedzna.pl/2020/05/28/wydluzamy-termin-zamkniecia-placowek-oswiatowych/

 

Ogłoszenie

 

Otwarcie Placówek Oświatowych niewskazane – informacja PPIS w Tychach.

Mając na względzie trudną sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu pszczyńskiego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach lekarz medycyny Pan Grzegorz Gołdynia  poinformował, że otwarcie palcówek dla dzieci i młodzieży uważa za niewskazane.

Przechwytywanie

 

Informacja ta jest dla nas bardzo ważna, a głos głównego specjalisty jednoznaczny, mówiący wyraźnie, że otwarcie placówek dla dzieci i młodzieży uważa za niewskazane.

Dlatego też informujemy Państwa, że placówki oświatowe na terenie naszej gminy pozostają zamknięte do 31.05.2020r.  

Zaznaczam, że termin ten może jeszcze ulec zmianie, ze względu na dynamicznie przebiegający rozwój zachorowań.

Nie jest to łatwa decyzja. Bez względu na rozwiązania, które podejmę wiem, że nie zawsze spotkają się one ze społecznym zadowoleniem. Jednak najważniejsze dla mnie, a zapewne i dla Państwa jest zdrowie i bezpieczeństwo naszych mieszkańców – nas wszystkich.

Równocześnie informuję, że placówki oświatowe są  przygotowane na wznowienie działalności, lecz w bezpiecznym dla wszystkich terminie.

Wszystkie szczegółowe informacje o dynamicznie rozwijającej się sytuacji znajdziecie Państwo w placówkach oświatowych. Prosimy o stałe śledzenie komunikatów i kontakt z placówkami oświatowymi.

Proszę o wyrozumiałość.

Z życzeniami zdrowia

Jan Słoninka

 

 

Zarządzenie Dyrektora w sprawie czasowego zamieszenia zajęć w przedszkolu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie

Informacja o wznowieniu działalności przedszkola od 25 maja

 

Drodzy Rodzice,

Od 25 maja 2020 r. planowane jest wznowienie działalności przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także żłobka i klubu dziecięcego. Wszystkie przedszkola, szkoły podstawowe, w których funkcjonują oddziały przedszkolne, a także Zespół „Kubusiowe Maluchy” w Woli od 25 maja (poniedziałku) będą prowadziły swoją działalność według obowiązującego reżimu sanitarnego, określonego przez:
wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydanych 4 maja 2020 na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59, z 2020 r. poz. 322, 374, 567) wytycznych dla żłobków, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men. oraz obowiązujące w każdej placówce procedury wewnętrzne, które dostępne są na stronie internetowej danej placówki.

Rodzice wykazujący potrzebę zapewnienia dziecku opieki przedszkolnej lub żłobkowej zobowiązani są do złożenia poprawnie wypełnionego WNIOSKU (czytelny podpis obojga rodziców) w placówce, do której dziecko uczęszczało przed 12 marca 2020 r.

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej, tj.:

- przesłanie w formie skanu lub zdjęcia na adres mailowy, podany na stronie internetowej danej placówki;

lub

- przesłanie przez dziennik elektroniczny (dotyczy placówek, które dysponują dziennikiem elektronicznym)

TERMIN:

- do 21 maja 2020 r. (godzina 24:00) - jeśli wniosek zostanie złożony w tym terminie, decyzję dyrektora placówki, czy dziecko ma zapewnione miejsce, Rodzic otrzyma 22 maja 2020 r.

- po 21 maja 2020 r. – złożenie wniosku po tym dniu będzie skutkowało jego rozpatrzeniem w ciągu 2 dni roboczych przez dyrektora.

Dyrektor podejmuje decyzję o przyjęciu dzieci, biorąc pod uwagę dostępną liczbę miejsc oraz zapisy wytycznych.

Wytyczne wskazują na konieczność przyjmowania w pierwszej kolejności rodziców, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Jak również dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

WAŻNE!

Uruchomienie opieki przedszkolnej i żłobkowej jest działaniem planowanym i na tę chwilę możliwym do zrealizowania, zważając na potrzeby rodziców, obecną sytuację oraz przyjęte procedury wewnętrzne, zgodne z obowiązującymi wytycznymi GIS, MEN i MZ.

Wystąpienie jakichkolwiek zdarzeń mających wpływ na zmianę obecnej sytuacji epidemicznej powodującej wzrost ryzyka rozprzestrzenienia sią zakażenia koronawirusem i tym samym powodujących zagrożenie dla zdrowia lub życia, może mieć wpływ na dalsze działania w tym zakresie, a co za tym idzie również może spowodować brak możliwości świadczenia opieki przedszkolnej lub żłobkowej.

DROGI RODZICU!

Zanim podejmiesz decyzję o zgłoszeniu dziecka do przedszkola, czy żłobka zapoznaj się z wszystkimi wytycznymi określonymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia oraz procedurami wewnętrznymi obowiązującymi w placówce.

Zostały one stworzone dla bezpieczeństwa Twojego dziecka, Twojego, osób sprawujących opiekę nad dzieckiem, a co za tym idzie całej społeczności. Jak Tobie, tak i nam zależy na tym, aby pobyt w przedszkolu, czy żłobku był bezpieczny, dlatego tak ważne jest, abyś je znał i stosował.

Naruszenie ww. procedur i wytycznych jest niedopuszczalne i będzie skutkowało odmową zapewnienia Twojemu dziecku opieki.

DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY dla rodziców, którzy zdecydują się na osobiste sprawowanie opieki, na został wydłużony do dnia 14 czerwca 2020 r.

podstawa prawna: rozporządzenie rady ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania covid-19 z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 855)

 

1. Wytyczne GIS, MEN, MZ
https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

 

2. Procedury obowiązujące w placówce
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

 

3. Drodzy Rodzice,
Prosimy o zapoznanie się z wnioskiem chętnych rodziców i przesłanie w formie skanu lub zdjęcia na adres mailowy  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do 21.05.2020r. do godz. 24.00
WNIOSEK do pobrania

 

4. Instrukcje

Jak prawidłowo zdjąć i nałożyć maseczkę
Jak prawidłowo zdjąć i nałożyć rękawice
Jak skutecznie dezynfekować ręce?

 

5. Informacja Wójta Gminy Miedźna:

http://www.miedzna.pl/2020/05/20/od-25-maja-2020-r-planowane-jest-wznowienie-dzialalnosci-przedszkoli-oraz-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-a-takze-zlobka-i-klubu-dzieciecego/

 

6. Opinia sanepidu

7. Maksymalna liczba miejsc dla dzieci w przedszkolu to 10 + 2 opiekunów na sali

 

8. Poczta elektroniczna przedszkola: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Od 25 maja 2020 r. planowane jest wznowienie działalności przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także żłobka i klubu dziecięcego.

Wszystkie przedszkola, szkoły podstawowe, w których funkcjonują oddziały przedszkolne, a także Zespół „Kubusiowe Maluchy” w Woli od 25 maja (poniedziałku) będą prowadziły swoją działalność według obowiązującego reżimu sanitarnego, określonego przez:

wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydanych 4 maja 2020 na podstawie art. 8 Ustawy  z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59, z 2020 r. poz. 322, 374, 567) wytycznych dla żłobków, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men oraz obowiązujące w każdej placówce procedury wewnętrzne, które dostępne są na stronie internetowej danej placówki:

Więcej…

WAŻNE

 

Drodzy Rodzice!

Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego "Bajka" we Frydku informuje, że od 6.05.2020r. do 24.05.2020r. przedszkole będzie nieczynne.

Zarządzenie

 

Dyżur wakacyjny

 

Drodzy Rodzice,
Dyżur wakacyjny w miesiącu lipcu pełniło będzie Gminne Przedszkole Publiczne "Bajka" we Fydku
- Oddziały Zamiejscowe w Gilowicach.

Termin składania "Kart zapisu dziecka na dyżur wakacyjny" trwa od 4.05.2020r. do 29.05.2020r.
Wypełnioną kartę zapisu składać można codziennie w sekretariacie przedszkola we Frydku w godzinach 7.00-14.00

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

 

Zarządzenie Wójta w sprawie organizacji dyżuru wakacyjnego

 

Karta zapisu dziecka na dyżur wakacyjny w miesiącu lipcu w przedszkolu we Frydku- do pobrania:

strona 1

strona 2

strona 3

strona 4

Karta zapisu dziecka na dyżur wakacyjny w misiącu sierpniu w przedszkolu w Górze- do pobrania:

strona 1

strona 2

strona 3

strona 4

 

 

Informacja o placówkach pełniących dyżur wakacyjny

 

 

Ogłoszenie

Komunikat Wójta – przedszkola, żłobek i klub dziecięcy nie zostaną otwarte od dnia 6 maja 2020 r.

Szanowni Państwo, Podjęta przeze mnie decyzja o nieotwieraniu żłobka, klubu dziecięcego i przedszkola od dnia 6 maja 2020 r. związana jest z brakiem możliwości zapewnienia w nich warunków określonych w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Edukacji Narodowej, a także zbyt krótkim czasem na obowiązkowe ich uzgodnienia z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, a następnie wdrożenie. Informacje o warunkach, które samorządy są zobowiązane spełnić pojawiają się na bieżąco na stronach internetowych Ministerstwa lub są podawane podczas odbywających się konferencji rządowych. Mając na względzie Państwa trudną sytuację życiową, zająłem stanowisko, że najważniejsze jest bezpieczeństwo i zdrowie dzieci, a w konsekwencji i Państwa. Decyzja o ewentualnym otwarciu przedszkoli, czy żłobka w późniejszym terminie będzie rozważana biorąc pod uwagę obowiązujące w danym okresie wytyczne w tym zakresie, oraz ogólną sytuacją związaną z trwającym stanem epidemii. Nie pozostając obojętnym wobec potrzeb Rodziców, dyrektorzy przedszkoli oraz Zespołu „Kubusiowe Maluchy” w Woli zostali przeze mnie zobowiązani do uzyskania od Państwa informacji o zainteresowaniu powrotem do żłobka, przedszkola dzieci. Analiza informacji pozwoli na podjęcie odpowiednich decyzji przy uwzględnieniu z jednej strony Państwa potrzeb, z drugiej natomiast bezpieczeństwa. Apeluję do Państwa o podjęcie odpowiedzialnej decyzji w tym zakresie. Z życzeniami zdrowia, Jan Słoninka Wójt Gminy Miedźna

Ogłoszenie

 

Ważny komunikat dotyczący przywrócenia funkcjonowania żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli.

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym pojawiła się, podana przez Pana Premiera, informacja o przywróceniu od 6 maja 2020 r. funkcjonowania żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli.

 

Decyzję o ich otwarciu pozostawiono jednak samorządom. Mając świadomość o konieczności bezwzględnego zapewnienia dzieciom i pracownikom warunków zgodnie z zaleceniami GIS, czyli bezpiecznych dla ich zdrowia musimy podjąć szybkie i skuteczne działania.

Czas, który mamy na ocenę sytuacji, podjęcie bardzo trudnych, aczkolwiek bardzo ważnych  decyzji i właściwe przygotowanie placówek do przyjęcia dzieci jest niewiarygodnie krótki.

Stoimy więc w obliczu podjęcia bardzo ważnych decyzji, które wymagają w pierwszej kolejności zapoznania się z zapisami aktów prawnych (które zmieniają się bardzo dynamicznie w zależności od uwarunkowań) regulujących kwestie uruchomienia żłobków i przedszkoli. Obecnie oczekujemy na ich opublikowanie.

Będziemy Państwa informować na bieżąco o sytuacji i podejmowanych w tym zakresie działaniach i decyzjach.

unnamed-1

 

 

Wyniki rekrutacji rok szkolny 2020/2021

Lista kandydatów zakwalifikowanych

Lista dzieci niezakwalifikowanych

                                                                                                                                            

 

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

Szanowni Państwo!
Rodzice/
opiekunowie prawni dziecka, które zostało zakwalifikowane do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 mają obowiązek potwierdzenia woli przyjęcia do Gminnego Przedszkola Publicznego “Bajka” we Frydku  w terminie od dnia 24.04.2020r. do dnia 27.04.2020r.

Potwierdzenie woli proszę przesyłać elektronicznie w formie skanu lub zdjęcia wypełnione i podpisane. W przypadku braku możliwości wydruku można napisać je odręcznie wg wzoru, podpisać i przesłać w postaci skanu lub zdjęcia na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Treść:
“Potwierdzam wolę przyjęcia mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka) do Gminnego Przedszkola Publicznego “Bajka” we Frydku na rok szkolny 2020/2021.
data, podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

INFORMACJA

 

Rząd wydał kolejne zalecenia i ograniczenia.

Dzisiaj Pan Premier Mateusz Morawiecki i Minister Łukasz Szumowski ogłosili, że wszystkie obostrzenia zostają utrzymane!

Od 16 kwietnia (czwartek) każda osoba na ulicy będzie miała obowiązek zasłaniania ust i nosa. Zmianie ulegną także terminy matur i egzaminu ósmoklasisty. Oprócz tego przedłużono obowiązywanie wszystkich dotychczasowych zasad bezpieczeństwa. To oznacza, że ograniczenia w przemieszczaniu się, czy limity wiernych w kościołach obowiązują również podczas świąt wielkanocnych.

Egzaminy najwcześniej w czerwcu. 

Matury i egzamin kończący podstawówkę zostaną przełożone. Odbędą się najwcześniej w czerwcu. Jednak o konkretnych terminach rząd będzie informować co najmniej 3 tygodnie przed datą egzaminów.

Ponadto wszystkie szkoły pozostają zamknięte do niedzieli 26 kwietnia. Do tego czasu – tak jak dotychczas – placówki mają obowiązek prowadzić nauczanie zdalne.

Zasłanianie ust i nosa obowiązkowe od 16 kwietnia.

Od czwartku, 16 kwietnia 2020 roku wprowadzamy obowiązek zasłaniania ust i nosa. Każda osoba w miejscu publicznym będzie musiała nosić maseczkę, szalik czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos. Obowiązek dotyczy wszystkich, którzy znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy.

Przedłużono również obecnie obowiązujące zasady bezpieczeństwa.

Do niedzieli 19 kwietnia 2020 r. obowiązują nadal:

 • ograniczenia w przemieszczaniu się;
 • zakaz wychodzenia na ulicę nieletnich bez opieki dorosłego;
 • ograniczenia w wydarzeniach o charakterze religijnych – w kościołach może przebywać maksymalnie 5 osób; zasada obowiązuje również w Święta Wielkiej Nocy!
 • ograniczenia w funkcjonowaniu galerii handlowych i wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych;
 • zasady w poruszaniu się przy pomocy komunikacji publicznej i samochodami większymi niż 9-osobowe;
 • zawieszenie działalności zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu itd.;
 • zakaz korzystania z parków, lasów, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich;
 • zamknięcie restauracji;
 • ograniczenia dotyczące liczby osób w sklepach, na targach i na poczcie;
 • ograniczenia w działalności instytucji kultury (w kinach, teatrach itp.).

Do niedzieli 26 kwietnia obowiązuje nadal:

 • zamknięcie szkół i uczelni;
 • przedszkoli i żłobków;
 • zamknięcie pasażerskiego ruchu lotniczego;
 • zamknięcie międzynarodowego ruchu kolejowego.

Do niedzieli 3 maja obowiązuje nadal:

 • zamknięcie granic (prawo do przekraczania polskiej granicy mają nadal m.in. obywatele RP, cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP, osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę – pełny wykaz wyłączeń znajduje się tutaj);
 • obowiązkowa kwarantanna dla osób przekraczających granicę z Polską.

Do odwołania obowiązują:

 • ograniczenia w zakresie organizacji imprez masowych i zgromadzeń.

Objaśnienia kolejnych zasad i ograniczeń znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

 

 

Ogłoszenie

 

Szanowni Rodzice i Drodzy Uczniowie !

Ponieważ nauczanie zdalne spowodowało, że dzieci i młodzież spędzają sporą ilość czasu przed komputerem, poniżej zamieszczamy wskazówki bezpiecznego korzystania z komputera.

 

Więcej…